Login investitori

Pentru a obtine datele de acces in aceasta sectiune este nevoie de o solicitare prealabila, care poate fi formulata in scris la urmatoarea adresa de email: office@sanex.ro. De asemenea, trebuie sa prezentati actele care atesta calitatea de actionar al societatii Sanex S.A.