SANEX SA, Raportul anual al auditorului statutar pentru anul 2019