Sef echipa controlul calitatii

Cerinte, competente, abilitati

Studii superioare in domeniul tehnic
Experienta in domeniul calitatii in mediul industrial – minim 3 ani
Certificare Auditor intern ISO 9001:2015 sau participare activa la audituri interne de sistem
Metode de analiza si rezolvare a problemelor (5Why, Fishbone Diagram)
Experienta in utilizarea Control Plan
Experienta anterioara in coordonarea unei echipe

Cunostinte solide de Microsoft Office
Operare SAP – constituie avantaj
Limba engleza la nivel mediu

Persoana dinamica , orientata catre rezultat, capabila de a analiza riscurile asupra companiei si identificarea oportunitatilor de imbunatatire

Descrierea jobului

Controlul calitatii
Conduce şi coordonează activitatea controlorilor de calitate
Participa la validarea si aprobarea unui produs nou dezvoltat(PPAP) in colaborare cu R&D, Tehnologie si Marketing

Setare criterii de acceptare
Actualizarea criteriilor vizuale de acceptare a placilor ceramice si a parametrilor dimensionali in urma feedback-ului clientilor si a cerintelor standardului de produs

Actualizarea procedurilor si instructiunilor de lucru specifice

Analiza reclamatiilor si inchiderea lor
Responsabil de analiza reclamaţiile de calitate împreună cu Managerul Calitate si departamentele implicate
Conduce şedinţele de calitate planificare, înregistrează acţiunile corective în planul de actiuni şi urmăreşte realizarea acestora la termenele stabilite. Urmăreşte eficacitatea acţiunilor corective implementate

Verificarea eficacitatii sistemului de management al calitatii -efectuează audituri interne de sistem, conform programarii

Responsabil de instruirea periodica in conformitate cu documentele de calitate