CONTABIL

Candidatul ideal

Studii superioare in domeniul economic:Contabilitate sau Finante
Experienta in domeniu: minim 3 ani
Cunostinte operare PC: Word,Excel,Outlook
Cunostinte sisteme ERP – SAP
Atentie, capacitate de concentrare pe sarcini multiple
Discernamant in rezolvarea problemelor
Rigoare, exactitate, conformism, perseverenta

Descrierea jobului

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:
Asigura evidenta contabila a conturilor de imobilitari, furnizori si conturi asimilate.
Urmareste indeplinirea planului anual de investitii.

SARCINI/ ACTIVITATI/ RESPONSABILITATI:
Titularul postului este responsabil, din punct de vedere contabil, de verificarea acuratetii inregistrarilor si soldurilor din balanta contabila a imobilizarilor si obiectelor de inventar
Inregistreaza intrarile (achizitii, productie proprie, aport la capitalul social,etc), iesirile (vanzari, casari, scoateri din functiune) de mijloace fixe, conform procedurilor contabile ale societatii, cu respectarea legislatiei in vigoare
Inregistreaza facturile de servicii de transport
Creaza si intretine fisa mijloacelor fixe
Verifica lunar calculul corect al amortizarii contabile a mijloacelor fixe si efectueaza inregistrarea acesteia in contabilitate
Efectueaza calculul amortizarii contabile in sistemul de gestiune
Pregateste si actualizeaza lunar registrul fiscal de mijloace fixe
Pregateste si actualizeaza lunar registrul de mijloace fixe conform politicilor de grup
Tine evidenta conturilor aferente imobilizarilor in curs si a avansurilor pentru imobilizari
Verifica intocmirea PVRPF a fiecarui mijloc fix (atat pentru mijloacele fixe achizitionate direct cat si pentru cele create in regie proprie)
Verifica documentatia anuala de inventar aferenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
Tine evidenta si actualizeaza calculul provizioanelor, si ajustarilor de depreciere, aferente mijloacelor fixe
Urmareste saptamanal planul de realizare al investitiilor (buget CAPEX)
Verifica documentele specifice si colaboreaza cu responsabilii de implementare a planului de investitii
Lunar, centralizeaza toate investitiile efectuate la nivelul societatii si informeaza toti managerii/directorii de departamente despre stadiul realizarii bugetului de investitii