SANEX S.A., Raportul auditorului statutar pentru anul 2018