SANEX S.A., Raportul anual al administratorilor pentru anul 2018