SEF DEPARTAMENT MENTENANTA MECANICA

 

ROLUL POSTULUI: Asigura mentenanta de natura mecanica pentru echipamentelor si instalatiilor tehnologice – de process. Gestioneaza, tehnic si administrativ echipa de mentenanta mecanica, asigura realizarea proceselor de mentenanta si a obiectivelor interne stabilite.

CERINTE DE BAZA:

 • Studii superioare, diplomat in inginerie tehnica, intr-una din urmatoarele specializari: Mecanica, Tehnologia Constructiilor de masini, Electrotehnica sau Robotica, ori similar;
 • Minim 5 ani de activitate in domeniul tehnic industrial;
 • Minim 2 ani de experienta  in conducerea si coordonarea echipelor operative;
 • Utilizare foarte buna a calculatorului si a programelor MS Office;
 • Cunostinte de limba engleza la nivel mediu.

Constituie avantaj :

 • Cunostinte si experienta in instalarea sau mentenanta echipamentelor indistriale automatizate;
 • Cunostinte si experienta in reparatia si intretinerea actionarilor hidraulice industriale ;
 • Utilizarea programului AUTOCAD;
 • Utilizarea programului SAP.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

1.Gestiunea tehnica a echipamentelor de process din aria de responsabilitate;

 • Inventariaza si mentine actualizate listele cu echipamentele si  documentatiile tehnice pentru echipamente;
 • Intocmeste liste cu piese de schimb critice, in colaborare cu tehncienii rsponsabili de arii tehnologice, verifica; periodic stocurile, reinoieste cererile si urmareste achizitia lor;
 • Urmareste periodic performanta tehnica a echipamantelor, realizeaza individual si in colaborare cu colegii ;analize cauza – efect si implementeza masuri de corectie sau imbunatatire.

2.Gestioneaza si asigura realizarea prograului de Mentenanta preventiva & predictiva

 • Intocmeste planuri, liste de activitati si calendarul anual al activitatilor de mentenanta preventiva;
 • Planifica resursele, materiale si personal, urmareste si asigura realizarea activitatilor de mentenanta preventiva si predictiva conform calendar;
 • Asigura inregistrarea rezultatelor si informatiiilor tehnice in relatie cu activitatile realizate in documentele interne de lucru;
 • Identifica probleme tehnice deschise le inregisteaza in documentele interne de lucru si urmareste solutionarea.

3.Gestioneaza si asigura realizarea activitatilor de reparatii planificate, curente sau revizii tehnice anuale

 • Urmareste rezultatul inspectiilor si al interventiilor tehnice pe echipamente, identifica si inregistreaza problemele tehnice deschise;
 • Planifica resursele si personalul din subordine si coordoneaza executia lucrarilor de reparatii in acord cu disponibilitatea echipamentelor si programul de productie;
 • Monitorizeaza progresul interventiilor, mentine inregistrari privind stadiul lor si valideaza rezultatul final;
 • Stabileste solutii si tehnologii de mentenanta, intocmeste instructiuni de lucru si instruieste personalul operativ in relatie cu utilizarea acestora.

4.Asigura resursele si monitorizeza interventiile accidentale / reactive

 • Asigura resursele si monitorizeaza rezultatelor interventiilor accidentale;
 • Verifica si asigura intregistrarea corecta a datele / informatiilor de raportare conform documentelor interne;
 • Analizeaza performanta procesului de interventii reactive, timpi si caitate lucrari, si propune masuri de corectie sau imbunatatire.

5.Gestioneaza personalul din subordine

 • Asigura si intocmeste programul lunar de lucru al presonalului. Verifica si intocmeste rapoartele  lunare de prezenta si ore suplimentare;
 • Monitorizeaza performanta generala individuala a personalului din subordine, mentine inregistrari relevante, si propune recompense sau masuri de corectie;
 • Evalueaza periodic competentele personalului din subordine, propune optimizarea matricei de competente si instruiri specifice individuale dupa nevoi;
 • Ofera suport tehnic indruma personalul in activitatile operationale,  intocmeste si instruieste, dupa nevoi, instructiuni de lucru specifice;
 • Instruieste periodic, in relatie cu SSM, personalul din subordine, in accord cu normativele legale  si instructiunile interne, in vigoare;
 • Asigura controlul si respectarea  masurilor de prevenire si protectie  in relatie cu santatea si Securitate in munca.

6.Comunica si colaboreaza proactiv cu personalul intern departamentului precum si cu cel al altor departamente in vederea coordonarii eficace a activitatilor si realizarii obiectivelor comune.

 7.Intocmeste si propune bugetul anual de cheltuieli de Mentenanta, in relatie cu echipamentele si activitatile din responsabilitate.

 8.Coordoneaza functional activitatile prestatorilor externi de servicii, verifica rezulatul si valideaza documentele de raporatre a activitatii prestate, in relatie cu echipamentele si activitatile din responsabilitate.

 

BENEFICII:

 • Pachet salarial complex;
 • Oportunitate pentru dezvoltare profesionala si a carierei.